“เทพเจ้ากวนอู” เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ บารมี โชคลาภ

0
672
เทพเจ้ากวนอู
แนะนำเว็บหวยออนไลน์ LOTTO88

เทพเจ้ากวนอู หรือท่านกวนอู เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ ในลัทธิเต๋า ยกย่องให้ท่านกวนอู หรือเทพเจ้ากวนอู เป็นเทพแห่งความจงรักภักดี สำหรับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ยกย่องให้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเรียกว่า ” พระสังฆารามโพธิสัตว์ ” หรือ ” เจียหลานผูซา “

อย่างไรก็ตามมีหลาย ๆ ท่านยังไม่ทราบว่าการบูชาเทพเจ้ากวนอู ยังส่งเสริมเรื่องโชคลาภ โดยมีวิธีบูชา ที่จะส่งเสริมทุก ๆ เรื่อง ให้ดีขึ้นอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับวิธีบูชาเทพเจ้ากวนอู

  1. ธูป 3 ดอก
  2. เทียนแดง
  3. ธง, กระดาษทองขอบทองสีส้มเป็นรูปทองแท่ง และเงินจีน 1 ชุด
  4. กระดาษเงิน กระดาษทอง 12 แผ่น
  5. เสื้อผ้า เครื่องทรงกระดาษเจ้าพ่อกวนอู 1 ชุด
  6. ซาแซ, หมู, ปลา และเป็ด ที่สำคัญห้ามถวายไก่เด็ดขาด
  7. ผลไม้ 3 ชนิด แต่ควรมีส้ม 5 ใบ
  8. พวงมาลัย
  9. น้ำชา และสุราอย่างน้อย 3 ถ้วย
  10. น้ำมัน 1 ขวด
เทพเจ้ากวนอู

คาถาบูชาเทพเจ้ากวนอู (แบบเต็ม)

เสิน ปิง ฮั่ว จี๋ หยู เสิน ลิ่ง ฝ่า หมึน ตี้ จื่อ จวน ไป้ ฉิ่ง
กวน เซิ่น ตี้ จวิน ซู่ เจี้ยง หลิน ซาน กั๋ว จือ สือ หลง หู่ เจียง
อวี้ ตี้ ชื่อ อู๋ โซ่ว เทียน หมึน อู๋ เฟิ่ง อวี้ ตี้ ชิง ชื่อ จื่อ
อิ๋ว เต้า เหลิน เจียน จิ้ว ว่าน หมิง เทียน ปิง เม่ง เจียง สุ่ย อู๋ จวน
ลิ่ว ติง ลิ่ว เจี่ย จีย อู๋ หมิง เซิน ฉี ชื่อ หม่า อิ๋ว วื่อ เจีย
อิง เซี้ยง เม่ง เจียง เพียน เทียน เซี้ย เซียง ฉิ่ง กวน เซิ่น ต้า ตี้ จวิน
โซ่ว จื่อ ต้า เตา จัน เยา เสีย เวย หลิน เสี่ยง เฮอ จั่น เสิน ทง
โจว ฉัง เล่า แย่ เจิน เสี้ยน เซิ่ง เฮอ เซิ่ง ผี่ หลิง เจิ้น ซัน เหอ
อิง เซี้ยง เสิน เจียง ซื่อ โจว ฉั่ง ชุน ชิว อี้ โหย่ง อู๋ ซวง สือ
จง ซิน อี้ ฉี่ เจิน เฉียน คุณ ฝู จู้ หลิว เป้ย ต้า เจี๋ย อี้
หลิว ฉวน ว่าน ซื่อ ฉวน กู่ จิน ตัน ฉี เหวิน โฉ่ว จั่น เสียง เหลียน
ซ่าง หม่า ปอ ไค เชียน ว่าน เจียง อิง เซี้ยง อี้ ฉี่ จั่น เสิน ทง
โซ่ว เจีย ชิง หลง เอี่ยน แย่ เตา จิ่น ฉิ่ง เปิ่น ถาน กวน เซิ่น ตี้
ซื่อ เฟิ่ง อี โหย่ง อู๋ อัน หวัง

คาถาบูชาเทพเจ้ากวนอู (แบบย่อ)

นำ มอ ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก เสี่ย จี๋ เสียง โก้ว ฮุก เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุน ฯ (สวดถวาย 3 หรือ 9 จบ)

คำแปลคาถาบูชา

ขอนอบน้อมแด่องค์พระจอมฟ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นมเหศักดิ์เทพ เต็มเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตากรุณาธิคุณอันไพศาล สูงส่งด้วยพุทธเดชไพบูลย์ ขอได้โปรดเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ด้วยเถิด ฯ

(เชื่อกันว่ากวนกง (กวนอู) เป็นพระภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้มาจุติลงมาโปรดสัตว์)

คำขอพรจากเทพเจ้ากวนอู

ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ (กล่าวบอกบ้านเลขที่ ที่อยู่) ขอกราบอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอู โปรดเสด็จลงมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อรับแล้วก็ขอได้โปรดให้พรแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สรรพสิ่งมงคล อุดมโชคลาภ ขอโปรดอภิบาลรักษาให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง และสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาแผ้วพาน ขอจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล มีความก้าวหน้าสมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และมีความสุขตลอดไปเทอญ

วิธีบูชา และการกล่าวบูชาเทพเจ้ากวนอู (แบบง่าย)

จุดธูป 3 ดอกแล้วกล่าว

” นะโม กวน ฝ่า ลี่ จุ ” (กล่าว 3 จบ)

จากนั้นกล่าว

” ข้าพเจ้า….. (กล่าวชื่อ-นามสกุล) ขอน้อมทูลเชิญญาณพระบารมีท่านกวนอู ได้โปรดเสด็จลงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยพุทธบารมีของท่านกวนอูด้วยเทอญ “